Kursy

Do pobrania – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC i NNW. Dotyczy wyłącznie kursów organizowanych w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na terenie zespołu szpitalnego między ulicami Kopernika a Grzegórzecką.
Wydrukowane, uzupełnione oraz podpisane oświadczenie prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
Oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

Kursy doskonalące

Kursy specjalizacyjne organizowane przez MCKP :

czerwiec 2019:
(Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Okulistyka, Ortopedia i tramatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Toksykologia kliniczna)

wrzesień 2019:
(Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Geriatria, Hipertensjologia, Okulistyka, Toksykologia kliniczna, Kursy wspólne, Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Stomatologia zachowawcza z endodoncją)

październik 2019:
(Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria)

listopad 2019:
(Chirurgia ogólna, Diabetologia, Geriatria, Hipertensjologia, Kardiologia, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia dziecięca, Kursy wspólne)

grudzień 2019:
(Anestezjologia i intensywna terapia, Położnictwo i ginekologia)

Kursy specjalizacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej