Konferencje

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach, których współorganizatorem jest Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

15 – 16 września (september) 2017 r.
ESPU 15th Educational Committee Annual Course

31 marca – 1 kwietnia 2017 r.
PACE Konferencja – „Opieka nad pacjentami u kresu życia w placówkach opiekuńczych”

26 września 2016 r. 
Konferencja „Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

20 maja 2016 r. 
„Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych”

13-14 maja 2016 r.
„IX Konferencja Chirurgiczna”

21 kwietnia 2016 r.
„Współczesność wobec śmierci i umierania” – otwarta konferencja naukowa