O MCKP UJ
Pracownicy
Rada naukowa
Historia
Partnerzyzapoznaj się z bieżącymi wydarzeniami w MCKP UJ


O MCKP UJ
Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.
W strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego pełniące funkcję organizatora kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów.Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy konsultantów krajowych, wojewódzkich, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz innych organizacji lekarskich realizuje kursy szkoleniowe objęte programem specjalizacji w nowym jednostopniowym systemie dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.
Dla lekarzy wszystkich specjalności organizowane są kursy doskonalące poszerzające wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w medycynie. Uczestnictwo w kursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów honorowane jest punktami edukacyjnymi.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje również studia podyplomowe dla lekarzy: „Podstawy psychoterapii”, „Szczegółowe problemy psychoterapii”, „Psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym”, „Medycyna bólu”, „Geriatria i opieka długoterminowa”, „Żywienie w zdrowiu i chorobie” a od roku akademickiego 2012/2013 inauguruje nowe kierunki: „Medycyna molekularna w praktyce klinicznej” oraz „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie”.

W strukturze Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego działa Pracownia ds. Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Obcokrajowców koordynująca proces kształcenia podyplomowego (kursy, konferencje szkoleniowe oraz ułatwienie starań o podjęcie stażu podyplomowego i specjalizacji ) lekarzy obcokrajowców.
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzi działalność wydawniczą tworząc „bibliotekę medyczną” ułatwiającą lekarzom kompleksowe przygotowanie do egzaminów oraz stałe doskonalenie zawodowe.

Działalność edukacyjna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwia realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach medycyny jak również ciągłe doskonalenie zawodowe specjalistów.

Dyrektor MCKP UJ
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska