Koloproktologia praktyczna

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Koloproktologia praktyczna – Nasi wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

prof. dr hab. n. med. Roman Herman

prof. dr hab. n. med. Jan Kulig

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kościński

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc

prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Marcin Tchórzewski

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr hab. n. med. Izabela Herman-Sucharska

dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

dr hab. n. med. Mirosław Szura

dr n. med. Łukasz Bobrzyński

dr n. med. Amira Bryll

dr n. med. Anna Grochowska

dr n. med. Andrzej Gryglewski

dr n. med. Michał Nowakowski

dr n. med. Czesław Osuch