Podstawy psychoterapii

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Podstawy psychoterapii – rekrutacja

Limit przyjęć
27-33 osoby

Warunki kwalifikacji na studia
Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji.

Do podjęcia studiów upoważnione są przede wszystkim osoby które uzyskały tytuł magistra na kierunku psychologia lub równorzędny na kierunku lekarskim, zatrudnione w zakładzie opieki zdrowotnej lub innym, umożliwiającym codzienny kontakt z pacjentami.

W przypadku innego wykształcenia wymagane jest zatrudnienie w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię jako podstawową metodę leczenia.

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną powołaną przez organizatora studiów.
Rekrutacja ma charakter rankingowy.

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>