Geriatria i opieka długoterminowa

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Geriatria i opieka długoterminowa – rekrutacja

Limit przyjęć
50 – 150 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia zatrudnione w ochronie zdrowia, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia prowadzące lub przygotowujące się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej, zainteresowane problematyką geriatrii i opieki długoterminowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.
Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Sposób rekrutacji
Zgłoszenia można dokonać poza systemem elektronicznej rekrutacji wypełniając poniższe dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia >>>

Komplet dokumentów prosimy o przesłanie na adres:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
pok. 10
z dopiskiem Rekrutacja na studia podyplomowe