Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Międzyuczelniane studia kwalifikacyjne dla logopedów

Studia zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM
oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne adresowane są do logopedów

Wykładane podczas studiów treści kształcenia w wymiarze 370 godzin zostały ujęte w trzy bloki tematyczne:
-Neurologiczno-psychiatryczny, opracowany przez Katedrę Neurologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: wprowadzenie do neurologii, neurologię, neurologiczne aspekty starzenia, psychiatrię w neurologopedii.
-Audiologiczno-foniatryczny, opracowany przez Katedrę Otolaryngologii UJCM, w skład którego wchodzą następujące moduły: zaburzenia słuchu i równowagi, zaburzenia narządu głosu, dysfagia.
-Neurologopedyczny, opracowany przez Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: neurolingwistyczne podstawy neurologopedii, neurologopedię wieku dziecięcego, neurologopedię osób dorosłych.

Zajęcia praktyczne w formie staży neurologopedycznych odbywać się będą w Klinikach UJCM.

Szczegółowe informacje

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Grzegórzecka 20, tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67, www.mckp.uj.edu.pl