Uwaga !
Przypominamy iż w przypadku kursów odbywających się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie niezbędnym jest posiadanie przez uczestników
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kształcenia podyplomowego realizowanego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji ubezpieczenia prosimy o przesłanie kopii dowodu zawarcia ubezpieczenia na adres kursymckp@uj.edu.pl.
Kursy specjalizacyjne
Kursy doskonalące
Kursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej





nowości w naszej ofercie szkoleniowej


Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas kursach.

Kursy specjalizacyjne
To bezpłatne szkolenia objęte programem specjalizacji dla osób odbywających aktualnie szkolenie specjalizacyjne.Do udziału w szkoleniach zapraszamy lekarzy z całej Polski.

Kursy doskonalące
To płatne szkolenia przygotowane z myślą o umożliwieniu podniesienia swoich kwalifikacji czy zdobyciu nowych umiejętności przez lekarzy wszystkich specjalności.
Naszą specjalnością są indywidualne szkolenia praktyczne z endoskopii przewodu pokarmowego, laparoskopii czy postępowania resuscytacyjnego.

Kursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
To bezpłatne, dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii onkologicznej, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej i kardiologii. Realizację szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a MCKP UJ odpowiada za realizację części szkoleń.

A 3 year full time International course in Orthodontics (in English)
Planned according to the recommendations of the European ”Erasmus Report” >>>