Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej – Rekrutacja

Limit przyjęć
30 – 45 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Na studia przyjmowani są lekarze, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia w zakresie inspekcji sanitarnej, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki, farmacji, fizjoterapii, rehabilitacji i inne). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK, w terminie od dnia 1 marca 2017 (od godziny 12.00) do dnia 31 sierpnia 2017.

W związku z niewypełnieniem limitu przyjęć od 9.09.2017 roku prowadzona jest druga rekrutacja na studia.

Link do elektronicznej rekrutacji >>>