Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej – Nasi wykładowcy

dr hab. med. Małgorzata Bulanda, prof. UJ
dr hab. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
dr Jerzy Rosiński
dr Anna Szczypta
dr Magdalena Baran
dr hab. med. Marta Wróblewska
dr Jerzy Kulikowski
Ewa Starowiejska
prof. dr hab. med. Andrzej Zieliński
dr Małgorzata Sadkowska-Todys
dr Anna Różańska
dr Agnieszka Chmielarczyk
mgr Marta Wałaszek
mgr Małgorzata Liberda
mgr Edyta Synowiec
dr Marzenna Bartoszewicz
dr Beata Mączyńska
dr Beata Kowalska-Krochmal
dr Dorota Romaniszyn