nowości w naszej ofercie szkoleniowejzapoznaj się z bieżącymi wydarzeniami w MCKP UJul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 433 27 61


Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (MCKP UJ) chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że MCKP UJ wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
II. Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej MCKP UJ mają charakter informacyjny.

2. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym zawierającym informacje o kursach i szkoleniach nie stanowi oferty handlowej świadczenia usług lub oferty handlowej sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. MCKP UJ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym MCKP UJ zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak MCKP UJ nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji.

2. MCKP UJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: mckp@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków

IV. Dane osobowe

1. Wszystkie dane osobowe zbierane za pomocą systemu informatycznego MCKP UJ przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami.