Przygotuj kurs
Zorganizuj konferencję
Przygotuj nowy kierunek studiów podyplomowych
Zorganizuj spotkanie jubileuszowenowości w naszej ofercie szkoleniowej


Przygotuj z nami nowy kierunek studiów podyplomowych

Jeśli masz pomysł na nowy kierunek studiów podyplomowych koniecznie skontaktuj się z nami.

Nasi pracownicy chętnie wyjaśnią Ci jak przygotować odpowiednie dokumenty.

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych musi zawierać pewne, wymagane prawem dokumenty:

1. Kartę wniosku o utworzenie studiów podyplomowych pobierz dokument
2. Program kształcenia pobierz dokument
3. Plan studiów pobierz dokument
4. Sylabusy modułów kształcenia podpisane przez prowadzących poszczególne moduły pobierz dokument
5. Efekty kształcenia pobierz dokument
6. Kosztorys zatwierdzony przez Zastępcę Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UJ oraz złożone w MCKP UJ.

Po zatwierdzeniu dokumentów przez Radę Naukową MCKP UJ przesyłamy te dokumenty do Działu Nauczania UJ.

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zostać złożony w Dziale Nauczania nie później niż do końca kwietnia, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego lub do końca listopada, jeśli rozpoczęcie kształcenia planowane jest od semestru letniego danego roku akademickiego.

W razie pytań lub wątpliwości pracownicy MCKP UJ pozostają do Twojej dyspozycji i chętnie służą swoją pomocą.