Przygotuj kurs
Zorganizuj konferencję
Przygotuj nowy kierunek studiów podyplomowych
Zorganizuj spotkanie jubileuszowenowości w naszej ofercie szkoleniowej


Zorganizuj z nami szkolenie

Jeśli masz ciekawy pomysł na kurs specjalziaycjny lub doskonalący podziel się nim z nami.

Zespół pracowników MCKP UJ chętnie pomoże w organizacji szkolenia służąc swoją pomocą w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Co należy zrobić by zgłosić chęć organizacji szkolenia:

1. Wypełnij znajdujący się poniżej formularz wniosku na organizację kursu

Formularz wniosku – kurs doskonalący  zobacz plik

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 roku znowelizowanej Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015r, z poz. 464, 1633 i 1893 z późn. zm.) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dokonało zmiany treści formularza Informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
NOWY – 2018 Formularz wniosku – kurs specjalizacyjny  format pliku pdf, format pliku MS Word

2. Wypełniony formularz prześlij do na nas.

3. W odpowiedzi od nas uzyskasz informację o możliwości przygotowania szkolenia.

4. Jeśli zgłoszony przez Ciebie kurs otrzyma pozytywną recenzję, to zgłoszony zostanie do centralnego rejestru szkoleń prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

5. Rejestrację uczestników i obsługę administracyjną szkolenia zapewnią pracownicy MCKP UJ.

W razie pytań pracownicy MCKP UJ pozostają zawsze do Twojej dyspozycji i chętnie służą swoją pomocą