Żywienie w zdrowiu i chorobie

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Żywienie w zdrowiu i chorobie

Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, przybierając interdyscyplinarny i interprofesjonalny charakter. Tworzy się nowa dyscyplina kliniczna:leczenie żywieniowe, obejmujące zarówno żywienie dojelitowe jak i pozajelitowe.

W praktyce pozaklinicznej konieczna jest umiejętność dopasowania żywienia do rosnącego zapotrzebowania społecznego na wykorzystanie pokarmu w celu utrzymania optymalnego wyglądu zewnętrznego i sprawności psycho-fizycznej.

Zapraszamy do podjęcia interesujących studiów podyplomowych traktujących o tej tematyce na Uniwersytecie Jagiellońskim.