Szczegółowe problemy psychoterapii

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Szczegółowe problemy psychoterapii

Zapraszamy do podjęcia studiów z zakresu szczegółowych problemów psychoterapii. Studia te stanowią kontynuację studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” i przygotowują słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty.Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które atestowało program tego kształcenia.

Program studiów posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego