Medycyna bólu

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Medycyna bólu – opis studiów

W swych założeniach są to studia doskonalące, jednakże zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Ból jest doznaniem wielowymiarowym i jego leczenie wymaga wielokierunkowego postępowania, obejmuje nie tylko farmakoterapię ale też rehabilitację, psychoterapię, zabiegi chirurgiczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne oraz neuromodulacje. Głównymi celami leczenia jest poprawa jakości życia a w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu, poprawa funkcjonowania i fizycznego i psychicznego osoby z bólem przewlekłym.

Studia posiadają Patronat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.