Geriatria i opieka długoterminowa

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Geriatria i opieka długoterminowa

Wraz ze wzrostem długości życia oraz skuteczniejszym leczeniem chorób i urazów zwiększa się ilość pacjentów wyprowadzonych z ostrego okresu choroby, ale wymagających stałego przewlekłego leczenia i opieki, których nie zawsze może zapewnić rodzina. Ludzie ci często stają się pacjentami oddziałów dla przewlekle chorych lub pensjonariuszami domów opieki i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dotyczy to szczególnie osób starszych, charakteryzujących się wielochorobowością, która warunkuje różnorodność potrzeb leczniczych obejmujących wiele dziedzin medycyny. Z opieki instytucjonalnej korzystają również osoby młodsze przewlekle chore z przyczyn zaburzeń rozwojowych, psychiatrycznych, neurologicznych, reumatologicznych lub w następstwie poważnych urazów.

Biorąc pod uwagę, iż przewlekle chorzy wymagają wielospecjalistycznej opieki, a stan zdrowia zwykle uniemożliwia im przemieszczanie się w celu korzystania z porad kilku specjalistów, wprowadzenie kształcenia podyplomowego poszerzającego wiedzę w zakresie chorób przewlekłych umożliwi bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, poprawę jakości życia podopiecznych i obniżenie kosztów leczenia.

Dla posiadających specjalizację z geriatrii studia podyplomowe mogą być metodą uaktualnienia i poszerzenia wiedzy.