Biostatystyka

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Studia podyplomowe „Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych” przeznaczone są dla lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym oraz osób zainteresowanych planowaniem i prowadzeniem badań naukowych z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Studia podyplomowe „Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych” mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań. Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów z uwzględnieniem najnowszych wyników badań.

Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce uwzględniające nie tylko problemy analizy statystycznej danych ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Absolwenci studiów podyplomowych „Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych” będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystania metod statystycznych w analizie danych biomedycznych. Poznają oprogramowanie statystyczne oraz możliwości jego zastosowania w analizie i prezentacji danych. Nabędą umiejętności wyboru metod statystycznych dostosowanych do sposobu prowadzenia badania i charakteru zmiennych, odczytywania wyników analiz statystycznych, ich prezentacji oraz wyciągania wniosków.